Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

831

Beste Leden

Graag nodigen wij jullie uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van TTC Kluis op vrijdag 24 maart 2017 in de Jos Meijs hal. De aanvang van de vergadering is om 19.30 uur. De stukken behorende bij de agendapunten zullen vanaf 13 februari 2017 ter inzage liggen in de kantine van de Jos Meijs hal en zijn na inloggen te downloaden op: http://www.ttckluis.nl/site/download/documenten-alv-2017/ ; Voor mensen die dit niet lukt kunnen een email sturen naar secretaris@ttckluis.nl en dan worden deze per email toegestuurd.

Wij hopen jullie allemaal te zien.

Bestuur TTC Kluis

AGENDA

1.Opening door de voorzitter
2.Mededelingen
3.Notulen van de ALV d.d. 19 februari 2016 (Zie bijlage 1)
4.Algemeen verslag 2016 (Zie bijlage 2)
5.Financieel verslag 2016 (zie bijlage 3)
6.Verslag van de kascontrolecommissie 2016
7.Benoeming kascontrolecommissie 2017
8.Financieel verslag 2016 van SSI (Bijlage 4)
9.Bestuursverkiezingen
a.Herkiesbaar:Lize Lotte Huizinga (Algemeen bestuurslid) en Wouter van Elmpt ( Voorzitter)
b.Vacatures:Vrijwilligerscoördinator, Lid/ Voorzitter Activiteitencommissie en Bestuurslid Algemene Zaken.
10.Korte pauze
11.Contributieverhoging (Bijlage 5)
12.Begroting 2017 (Bijlage 6)
13.Activiteiten:Familiedag
14.Rondvraag en sluiting

BESTUUR TTC KLUIS

Deel.

Reageren is niet mogelijk

Powered by www.ttckluis.nl