Task force team TTC Kluis mobiliseert binnenstad Geleen op Koningsdag 2019

131

Ze hadden de smaak echt te pakken, de leden van de onderhand vaste ‘crew’ van TTC Kluis die het als missie zien om de vereniging exposure te geven en te promoten tijdens maatschappelijk-culturele evenementen. De geslaagde Koningsspelen op 12 april gaven een ‘boost’ en maakten nieuwe energie vrij. Dus op zaterdag 27 april j.l. rukte het team weer uit om in het centrum van Geleen de operatie ‘Pingpong Pleziert’ uitvoering te geven. Onder de bezielende leiding van ‘commandant’ Arold en zijn ‘onderofficieren’ – Arold had zijn hele gezin gemobiliseerd – werden de ‘stoottroepen’ van de Kluis-compagnie in stelling gebracht om de club onder de aandacht van het volk te brengen op Koningsdag.

Er werd kampement gemaakt in de Raadhuisstraat, alwaar een leeggeruimd winkelpand dienst deed als ‘gevechtsgebied’. De genie-troepen (lees: Arold en zijn geliefden) hadden goed voorwerk geleverd. De ‘artillerie’ en ‘infanterie’ hoefden alleen nog maar strategisch ingezet te worden om eventueel in tafeltennis geïnteresseerden of aan deze sport verslaafden aan hun ‘regime’ te onderwerpen.

Julius Caesar zei ooit ‘Veni, vidi, vici’: ik kwam, ik zag en overwon. De geschiedenis leek zich, hetzij dan heel klein en ogenschijnlijk onbetekenend, te herhalen. Natuurlijk, het slechte weer trok met vlagen het volk naar binnen om te kunnen schuilen voor de onstuimige, door windvlagen gelingerloorde regenbuien. Gezelligheid en hartverwarmende ontmoetingen vormden een verrassende bijvangst bij het streven om nieuwe leden te werven. Het één hoeft het ánder niet uit te sluiten. Oud-leden van Kluis, maar ook pingpongnomaden over de landsgrenzen heen lieten zich verleiden tot een hernieuwde kennismaking met tafeltennis of anders met het ophalen van vreugdevolle of anders wrange herinneringen, misschien zelfs de heroverweging om een verloren gewaande passie nieuw leven in te blazen.

Dit alles was niet mogelijk geweest als er geen formule was uitgedokterd die onze sport zo in de spotlights zette en passerend volk bijna willoos naar binnen zoog op Koningsdag. Geestelijk vader hiervan was Arold Gijsen, die zich op deze dag profileerde als een ‘rattenvanger van Hamelen’. Al weken van te voren was hij in de weer geweest om een strategisch plan te ontwerpen dat pingponggeïnteresseerden tot overgave (lees: aanmelding als lid van de vereniging) kon dwingen. ‘Aanvalsacties’ als het bedenken van een passende naam voor de Kluis-mascotte – een in de kleuren van de club gehesen etalagepop – een grote fles – of was het een kruik … of een vaas – met pingpongballen waarvan het aantal geraden moest worden en een halve tafel met een schot met poortjes waardoor celluloidkogeltjes gemikt moesten worden waren bedoeld als strategieën om verscholen pingpongverslaafden op de knieën te krijgen. Dat daarnaast op diverse tafels van verschillend formaat het spel met bal en batje ook gepraktiseerd kon worden was natuurlijk een vanzelfsprekendheid.

Kort samengevat: in weerwil van het het ontstuimige, alle kanten uitschietende weer bleek de ‘exposure’ van TTC Kluis op Koningsdag een schot in de roos, zo men wil, een actie om op prachtige wijze te scoren. Hopelijk zullen zíj die kenbaar maakten de Jos Meijshal binnenkort te zullen bezoeken, inderdaad hun opwachting maken. … En indien niet, de ‘crew’ van TTC Kluis heeft op zaterdag 27 april 2019 daartoe wel zijn uiterste best gedaan.

Het behoeft geen betoog dat alle spullen na het weekend in eendrachtige samenwerking en ook weer onder de bezielende regie van Arold in omgekeerde richting hun weg vonden naar de Jos Meijshal.

02/05/19: John Bocken

Deel.

Reageren is niet mogelijk

Powered by www.ttckluis.nl