Hitteprotocol

  • De temperatuur in de speelzaal is leidend; temperatuur kan afgelezen worden op de thermostaat van de CV ketel in de speelzaal.
  • Gerichte en vrije trainingen worden opgeschort indien de temperatuur in de speelzaal oploopt boven de 28 graden.
  • Aangepast trainingen (bijv. meer rust, extra drinkpauze, etc.) kunnen worden gegeven indien de temperatuur in de speelzaal tussen de 25 en 28 graden is.
  • Onder de 25 graden zijn er geen restricties m.b.t. trainingen, indien luchtvochtigheid in de zaal hoog is moet de ventilator in de zaal gebruikt worden.
  • De trainer is verantwoordelijk voor de trainingen en het afgelasten ervan. Ook is de trainer verantwoordelijk om deze op een verantwoorde manier door te laten gaan.
  • De trainers communiceert het afgelasten van de gerichte training aan de spelers.
  • Voor de vrije trainingen informeert het bestuur de leden.
  • Indien door extreme hitte en hoge buitentemperaturen verwacht kan worden dat de temperatuur in de speelzaal oploopt boven de 25 of 28 graden, dan kan al enkele dagen van tevoren besloten worden door de trainers of het bestuur om de trainingen te laten vervallen.

Versie 1; 10 augustus 2020.

Powered by www.ttckluis.nl