Lid worden/ afmelden

Voor aanmeldingen of meer informatie over tafeltennis bij TTC Kluis kunt u terecht bij de recreantencommissie (senioren) of bij de jeugdcommissie.

Eerste kennismaking/Training (jeugd):
Als men voor het eerst komt trainen wordt men op basis van leeftijd ingedeeld in een trainingsgroep. Als blijkt dat de tafeltennisslagen al behoorlijk beheerst worden, kan in overleg met de trainer overplaatsing volgen naar een andere trainingsgroep.
Beginnende leden kunnen gebruik maken van tafeltennisbatjes van de vereniging. Na verloop van tijd is het raadzaam eigen tafeltennismateriaal aan te schaffen. De trainer kan hierin desgewenst adviezen geven.

Bij TTC Kluis mag u 4 weken gratis meetrainen. Na een periode van 4 weken moet u beslissen of u lid wilt worden. U krijgt dan van de trainer een aanmeldingsformulier. Jeugdigen moeten het formulier samen met hun ouders invullen.

Nadat het aanmeldingsformulier is ontvangen, wordt u automatisch als lid ingeschreven. U krijgt na verloop van tijd vanzelf een rekening toegezonden om de verschuldigde contributie te voldoen.

Jeugdzaken:
Anouk Wijnen
Tel. 06-83652908
jeugdzaken@ttckluis.nl

Adreswijzigingen:
Adreswijzigingen en afmeldingen kunnen via dit formulier doorgegeven worden aan de ledenadministrateur (Marc Lotz).

Contributie:

Afmeldingen:
Beëindiging van het lidmaatschap is slechts mogelijk door het invullen van een afmeldingsformulier. Het afmeldingsformulier wordt ingeleverd bij of verstuurd naar de ledenadministrateur/ penningmeester. Beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging kan alleen schriftelijk of per e-mail. Het lidmaatschap eindigt op de eerste dag van het daarop volgende half jaar (1 januari of 1 juli). Er volgt geen restitutie van reeds betaalde verenigingscontributie, NTTB (competitie)bijdragen en dergelijke, ook niet als deze betrekking hebben op enige periode na de beëindiging van het lidmaatschap. TTC Kluis behoudt zich het recht voor, om bij beëindiging van het lidmaatschap eventuele betalingsachterstand op het lid te verhalen.

Let op: de NTTB basiscontributie geldt voor een heel jaar, ook als iemand maar 1 maand lid is, zeg daarom tijdig voor 1 januari het lidmaatschap om geen NTTB basiscontributie te moeten betalen voor het daaropvolgende jaar.

De leden zijn verplicht veranderingen in de relevante persoonlijke gegevens zo snel mogelijk aan de ledenadministrateur door te geven.

Powered by www.ttckluis.nl