Nieuwsbrief

352

Beste Kloezenaerkes,
Terug van even weggeweest: onze nieuwsbrief!
Ondanks corona is er achter de schermen wel degelijk gewerkt aan het e.e.a.. Ben je nieuwsgierig naar weetjes en informatie vanuit de vereniging? Lees snel verder!


Werkzaamheden kantine

Zoals jullie misschien gehoord of op de site gelezen hebben, zijn John Bocken, Bert Julicher, Roos Smeets en Arold Gijsen bezig met het opknappen van de kantine. De vloerbedekking is gedeeltelijk vernieuwd, kabels en oude TV zijn verwijderd en de wanden en deuren worden licht geschilderd. Oude en nieuwe trofeeën en bekers worden (weer) tentoongesteld en er wordt een plekje aan het strand gecreëerd. Schrik dus niet als je, hopelijk binnenkort, weer binnenloopt. Het is en blijft het vertrouwde Kluisplekje.


Contributie

Laatst hebben we de contributie-nota verstuurd aan de leden. Zoals jullie weten zijn wij als vereniging afhankelijk van o.a. de kantine, contributie en sponsorinkomsten. Het niet ontvangen van deze inkomsten heeft een enorm invloed op de cashflow van onze vereniging. Hierbij spreken wij als bestuur de dank uit dat jullie allen de vereniging steunen in de moeilijke tijd door aan de financiële verplichtingen te blijven voldoen. De inkomsten uit de kantine missen we echter nog op dit moment. Het kabinet probeert de verenigingen op diverse vlakken te steunen middels het verstrekken van subsidies. Maar dit dekt niet de hele lading.


Competitie

De NTTB heeft het besluit genomen dat de najaar competitie van de landelijke competitie niet uitgespeeld zal worden en dat er in september een nieuwe competitie opgestart zal worden. Voor de afdeling Limburg is het een ander verhaal. De afdeling Limburg wilt bij de verengingen inventariseren wat de mogelijkheden zijn om de competitie te vervolgen. Om een indruk te krijgen wat de jeugd en senioren willen zullen de trainers (jeugd) en teamcaptains (senioren) benaderd worden om hun input hierin te geven, zodat we een beeld krijgen wat iedereen wilt. Dit zal dan met andere vereniging besproken worden, zodat de afdeling Limburg een weloverwogen beslissing kan nemen.


Speur-rebustocht

Via deze weg willen we iedereen bedanken die de speur-rebustocht heeft gelopen. Er zijn enthousiaste geluiden naar voren gekomen en dat is ook waar we het voor doen. Zeker in een periode als deze. Een speciaal woord van dank aan Monique, Anouk, Shannon en Mariska voor hun inzet en enthousiasme bij het organiseren ervan.


Sponsoring

We zijn bijzonder verheugd dat we Payroll Totaal uit Sittard mogen verwelkomen als nieuwe sponsor van onze vereniging. Payroll Totaal ontzorgt door het uit handen nemen van de personele administratie, andere HR-taken en werkgeversrisico’s. Bij deze willen wij als bestuur dan ook Ralf Jacobs bedanken voor zijn sponsoring.


Paasactie

Zoals al eerder gemeld hebben we deze helaas moeten annuleren wegens te weinig animo.


Activiteiten

Door corona heeft het organiseren van activiteiten op een laag pitje gestaan. Wel wordt er druk gebrainstormd om, zodra het weer kan, leuke activiteiten te gaan organiseren dus houdt nieuwsbrief en site in de gaten!


Buitentraining jeugd

Gelukkig zijn er ook nog dingen die wel weer mogen, waaronder buitentrainingen voor de jeugd. De trainers zijn op dit moment aan het bekijken hoe ze dit het beste vorm kunnen geven. Uiteraard worden jullie hier z.s.m. van op de hoogte gesteld.


Oproep leden activiteiten-en communicatiecommissie

Vind jij het leuk om activiteiten mee te bedenken en te organiseren of houd je je graag bezig met sociale media en ben je bekend hoe communicatie vanuit de club het beste de media in kan, dan zien we jou graag in 1 of beide commissies! Heb je interesse? Neem dan contact op met Bibi of Mariska.


ALV

De jaarlijkse ALV zal, indien de corona regels het toelaten, in het najaar plaatsvinden.

Houd de website en social media in de gaten voor meer updates! Blijf gezond en hou vol! Hopelijk zien we ons snel.

Namens bestuur TTC Kluis,

Mariska Snijders ( algemeen bestuurslid)

Deel.

Reageren is niet mogelijk

Powered by www.ttckluis.nl